AMI web amb EC2, S3 i SimpleDB

Introducció

Avui vull parlar de com dissenyar un frontend per una plataforma web amb els serveis EC2, S3 i SimpleDB de Amazon Web Services.
El que farem serà crear una AMI que podrem utilitzar per aixecar instàncies EC2 web amb qualsevol aplicació web. Per això crearem un script d’arrancada que consultarà a SimpleDB les aplicacions que ha de configurar i el bucket de S3 d’on descarregar els codis font.
El disseny que explicaré és experimental i només ha estat provat en un entorn de proves. La idea és que la AMI resultant d’aquest tutorial es pugui fer servir com a plantilla per a que CloudWatch+AutoScaler aixequin automàticament instàncies darrera un ELB.
Continua llegint