AMI web amb EC2, S3 i SimpleDB

Introducció

Avui vull parlar de com dissenyar un frontend per una plataforma web amb els serveis EC2, S3 i SimpleDB de Amazon Web Services.
El que farem serà crear una AMI que podrem utilitzar per aixecar instàncies EC2 web amb qualsevol aplicació web. Per això crearem un script d’arrancada que consultarà a SimpleDB les aplicacions que ha de configurar i el bucket de S3 d’on descarregar els codis font.
El disseny que explicaré és experimental i només ha estat provat en un entorn de proves. La idea és que la AMI resultant d’aquest tutorial es pugui fer servir com a plantilla per a que CloudWatch+AutoScaler aixequin automàticament instàncies darrera un ELB.
Continua llegint

S3 Curl Error: "AWS authentication requires a valid Date"

Hoy he tenido problemas con el script PEARL para la API de S3 que se puede bajar en http://aws.amazon.com/code/128 . Este script permite operar con CURL con la API de S3.

En mi caso necesitaba que una instancia en EC2 obtuviera unos contenidos de S3 justo al arrancarse. Pero esos contenidos són privados por lo que necesitaba una línea de comando que me permitiera enviar las credenciales de la cuenta. Para ello Amazon tiene colgado en su documentación el script s3curl.py.

Continua llegint